Öko

 

ÉVES MUNKATERV 2020-2021 tanév

ÉVES MUNKATERV 2019-2020 tanév

ÉVES MUNKATERV 2018-2019 tanév

Tanév végi beszámoló 2017-2018 tanév

Tanév végi beszámoló 2018-2019 tanév

Tanév végi beszámoló 2019-2020 tanév

ÖKOISKOLÁNAK LENNI MAGYARORSZÁGON

A NAT kiemelt fejlesztési területei között olyan témák, nevelési területek szerepelnek, amelyeknek a nevelés és oktatás egészét – tantárgyaktól és tevékenységformáktól függetlenül – át kell hatniuk.
Ezek között az egyik a Fenntarthatóság, környezettudatosság. Az ökoiskolává, majd örökös ökoiskolává válás hosszú folyamat, amely az elhatározástól kis lépésekben és különböző utakon keresztül valósulhat meg.
Az intézmény összes diákjainak, dolgozóinak a közös akaratára és tevékenységére szükség van. A nevelés-oktatás területe az ökoiskolában sem csak az iskolára korlátozódhat. Ki kell használni az otthoni lehetőségeket is. Az ökoiskolák rendszeresen foglalkoznak az energiatakarékoskodással, a szelektív hulladékgyűjtéssel, de még a tudatos vásárlással is. Ezek a témák lehetőséget adnak arra is, hogy az iskolában tanultakat, az iskolában gyakoroltakat, a tevékenységeket a tanulók az otthonaikba is hazavigyék.
A tanulókon keresztül a szülőkkel is megismertetjük az új szemlélettel a fenntarthatóság fogalmával, és segítséget nyújtunk ahhoz, hogy elinduljon egy párbeszéd, amivel szorosabbá tehetjük az intézmény és a szülő kapcsolatát.

2016-2017 tanévre vonatkozó ÖKO tervezet

Tartalom

1. Az ökológiai munka céljai, feladatai, fenntartása

2. Szervezeti feltételek

3. Pedagógiai munka

4. Az intézmény működtetése

5. Kommunikáció

6. Együttműködések

7. Helyi közösség, közvetlen környezet

8. Vállalások

9. Amikre büszkék vagyunk

1. Az iskola nevelő-oktató munkájához szorosan kapcsolódik és egymásra épül az ökológiai nevelés és fenntartás. A személyiségfejlesztésben, értékek kialakításában, s a kreativitás fejlesztésében kiemelten jelenik meg a mikro és makro környezet ismerete, tudatossága.

Az egészség és környezet hatása egymásra kiemelt figyelmet kap. (Pl. „Minél több zöld terület, annál nagyobb tüdő felület.”)

Az öko-közösségfejlesztés kialakítása és bővítése az iskola polgárok és helyi közösségek körében.

A DÖK munkájában szerves egységet alkot az ökoiskola figyelme.

2. Az ökológiai munkacsoport működtetése az intézményen belül, amiben minden munkaközösségből legalább egy tag van jelen.

A Zöld DÖK hatékony munkája révén bekapcsolódik az iskola ökológiai munkatervének megvalósításába.

Kialakul egy belső minőségbiztosítási rendszer, amiben ellenőrizve van a fenntarthatóságra való nevelés. Felmérést végzünk a környezettudatosság kérdéskörében a tanulók, szülők körében. Hangsúlyossá válik a teljesítményértékelésben a példamutatás a fenntarthatóságra.

Továbbképzésekben való aktív részvétel, ahol minél több pedagógus tud részt venni, és hasznosítani az ott szerzett tudást.

3. A fenntarthatóság témakörében több témanapot, bemutatót tartunk, a speciális tematikájú tanórákon túl.

A nemzetközi oktatási program szorosabb kapcsolatának kialakítására való törekvés előmozdítása.

Saját szervezésű táboraink mellé nagy tervünk, hogy minden tanulónk eljusson erdei iskolába, amihez egy felmenő rendszert alakítunk ki.

Az iskolai szakköröknél, foglalkozásoknál megjelenik, egy un. gerilla-kertészeti szakkör. Természetesen a helyi vezetőséggel egyeztetve. Maradnak a külső helyszínen zajló tevékenységek, a természeti/épített helyi környezet tanulmányozása.

Amelyik tanóra alkalmas arra, hogy számok terén is felhívjuk a gyerekek figyelmét az energiafogyasztás csökkentésének fontosságára, a munka ott továbbra is folyik.

Ennek érdekében egy energia-járőr szolgálatot is működtet az iskola és kollégium.

A fenntarthatóság érdekében több környezeti nevelési játékokat és kooperatív tanulási/tanítási módszert alkalmaznak a pedagógusok.

4. A fenntartó az intézményt segíti, minden szükséges eszközt biztosít és ötleteket ad a haladáshoz a fenntarthatósághoz.

Az iskola és a kollégium házirendjében pontosan és határozottan le van fektetve az energiatakarékosságra, a környezetre és a témanapokra való odafigyelés a fenntarthatósággal kapcsolatosan. Foglalkozik a testi és lelki egészségre nevelés, felelősségvállalás másokért, önkéntesség, valamint a fenntarthatóság, környezettudatosság témaköreivel (is).

Amikor lehetőség van rá, akkor a helyi beszállítókat szeretnénk minél többet előnybe részesíteni, amire felhívjuk a tanulóink és a szülők figyelmét is.

Mivel az ország területéről bárhonnan érkeznek a diákok (a legtávolabbi 360 km), így az iskola és a közelebbi telephelyeink között gyalog és kerékpárral közlekednek. Az utóbbihoz az intézmény előtt megtalálható a kerékpártároló. A távolabbi telephelyre iskolabusz szállítja a diákokat. Ezeken az útvonalakat végig zöld növényzet övezi, mint ahogyan az iskola épületén belül is.

Megjelenik még a matematika órán belül is az energiatakarékosságra való figyelemfelhívás.

A szelektív hulladékgyűjtés jelen pillanatban még két felé összpontosul, de szeretnénk felvenni az ezzel foglalkozó cégekkel a kapcsolatot, hogy bővülhessenek lehetőségeink, ha a gazdasági hátterünk is tudna segíteni.

5. Az adott év munkaterveinek készítésekor a DÖK javaslatai is figyelembe van véve.

Évente több környezettudatos akciónk, eseményünk van. Közülük van olyan, ahol a szülőket is bevonja az iskola. Nyílt napokon nagyobb figyelmet fordítunk a fenntarthatóságra, hiszen ekkor még több emberhez jut el az iskola környezettudatos hozzáállása.

A faliújságon rendszeresen kapnak a diákok információkat a fenntarthatóság témakörében.

Szerencsés helyzetben van az iskola, hiszen kollégium is egyben, így an lehetőség a mediációs konfliktuskezelésre.

6. Magyarországi és külföldi intézményekkel is kapcsolatban vagyunk a fenntarthatóság témakörében, de a Nemzeti Ménesbirtok, a mosonmagyaróvári Egyetem is segít ebben. Minden évben egyszer a helyi idősek otthonában is tudunk kapcsolatot építeni.

A fenntarthatóság tanulásához családi programokat szervez a DÖK, a szülők bevonásával.

7. Fontos a hagyomány és a helyi közösséggel való kapcsolat, ezért az évente megrendezésre kerülő Méneskarácsony nagy hangsúlyt kap az iskola életében.

Többször van lehetőségünk a helyi önkormányzatnak segíteni a környezetünk szebbé tételében. A tehetséggondozás és a hátrányos helyzetű tanulóink felzárkóztatása a szakkörökön valósul meg.

8. Mivel fontos a fenntarthatóság az iskola számára, ezért minél több információt szeretnénk megosztani a honlapon folyamatosan.

Más ökoiskolát is szeretnénk felkeresni és közös programokat szervezni.

Iskolán, kollégiumon belül pedig elindítunk egy energia-járőrszolgálatot, a diákok segítségével.

9. Büszkék vagyunk a Zöld Sportjainkra és tervezzük továbbra is a természetvédelemre való nevelést. Folytatjuk a táborok szervezését.