Iskolánkról

TÖRTÉNET

ISKOLA A MÉNES KÖRÜL, AVAGY LOVAS SZAKEMBER KÉPZÉS BÁBOLNÁN

„… nemcsak nyelvében, hanem ősi hagyományainak megtartásában is él a nemzet.”
Pettkó-Szandtner Tibor ménesparancsnok

Kevés kivételes ménes van világszerte, mely közel két évszázada szakértelemmel ápolja és fejleszti az arab ló tenyésztését. A bábolnai ménes ennek a kultúrának egy történelmi helyszíne. A bábolnai Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakiskola és Kollégium, bár fiatal intézmény, ezeket az évszázados hagyományokat viszi tovább, adja át és képzi az utánpótlást. Olyan diákokat, felnőtteket nevel, akik a lovak szeretete és tisztelete mellett szakértelemmel és hozzáértéssel a lótenyésztés hagyományát művelik, és fejlesztik.

Bábolna, és a ménes története évszázadokkal nyúlik vissza a történelemben. A török béke után meginduló francia háborúk hatására Mezőhegyesről, mely akkoriban a magyarországi lótenyésztés központja volt, közelebb kívánták hozni a bécsi udvarhoz a katonaság ló szükségletének kielégítését. Az 1789. február 11-én kelt Legfelsőbb Utasítás már a mezőhegyesi méneshez rendeli a bábolnai birtokot, amely akkoriban gróf Szapáry József tulajdonát képezte. A Bábolnai ménes 1806. október 18-án vált teljesen önállóvá, innentől kezdve számítható a bábolnai ménes felemelkedése is. 1852-ben érkezett Bábolnára O’Bajan, a nemes arab mén, megalapozva a mai ménes kialakulását, mely a mai napig is nemzetközileg elismert lótenyészet kezdete volt.
A ménes mellé elengedhetetlenül szükségesek a jó szakemberek, így 2002 szeptemberében a korábban Kisbéren működő Bakony Szakképző Iskola Bábolnára költözésével biztosította a megfelelő lótenyésztő utánpótlást. Ez lett a mostani Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakképző Iskola És Kollégium.  Az alapító a Shagya Közhasznú Alapítvány, mely azzal a céllal kezdte el működteti az intézményt, hogy mind elméleti, mind gyakorlati tudással jól felkészített lótenyésztő illetve belovagló szakembereket képezzen.
Kezdetektől fogva sok nehézséggel kellett megbirkózni, de a fiatal intézmény mára hatalmas előrelépéseket tett, hogy majdan patinás hírű iskolává váljék. A kor követelményeinek megfelelni tudó intézmény kialakításán fáradoznak az itt dolgozók. A szakképzés országos szintű átalakítása természetesen nem hagyta érintetlenül a Pettkót sem . A 2012/2013. tanévben indult utoljára a 2+2 éves képzés, melynek lényege az , hogy az első két évben túlnyomó részben közismereti tantárgyakat tanulnak a tanulók és kisebb óraszámban pályaorientációs tantárgyat. Heti 1 alkalommal vesznek részt gyakorlati foglalkozáson. A heti 5 testnevelés órából 2 órát lovaglással váltanak ki. Ezen kívül szakköri keretek között ismerkedhetnek a fogathajtás tudományával. A +2 év már a szakma rejtelmeinek minél hatékonyabb elsajátításáról szól. Ezeken az évfolyamokon egy hét elméleti tanulást , egy hét gyakorlati képzés követi. A szakmai évfolyamoknál a gyakorlati héten nyílik lehetőség a tanulók számára lovaglási és fogathajtási tudásuk csiszolására. Gyakorlati helyeink a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. telephelyein vannak. Bábolnán a Ménes udvarban, ahol megismerkedhetnek a bokszos tartási mód mellett a fogatos istálló állásos tartási módjával, illetve a lovak fedeztetésével is találkozhatnak. A ménesudvar fedeles lovardájában mostoha időjárási körülmények között is lehetőség nyílik a lovaglásra. Az Ölbő-pusztai képzőhelyen a diákok megtanulhatják a futóistállós tartási módot. Itt az évjárati csikók tartásával nevelésével,valamint kiképzésével foglalkoznak. Ezen a képző helyen szintén tudnak lovagolni a diákok. A csikótelepen a vemhes kancák és a fiatal csikók tartásának rejtelmeibe kapnak betekintést  diákjaink. Diós-pusztán pedig ami szintén Ménesbirtokhoz tartozik, az Angol telivérek tenyésztésével ismerkedhetnek meg iskolánk tanulói. A 2013/2014-es tanévtől kezdődően a szakképzés megújulásának keretében a képzési idő 3 évre rövidül. A szakképesítés elnevezése is megváltozott, visszakapta régi nevét a lovászt .A 2013/2014. tanévtől kezdődően nappali keretek között azok, akik már rendelkeznek lótartó és tenyésztő szakképesítéssel és magasabb szintű lovaglási tudással ,belovagló végzettséget is szerezhetnek.             

 A külföldi tapasztalat szerzésre kiváló lehetőséget nyújt az Erasmus  program, melynek keretein belül Felvidékre, Erdélybe, Írországba és Csehországba juthatnak ki diákjaink szakmai gyakorlatra. A célországok körét szeretnénk rövidesen bővíteni Németországra és Szlovéniára. A szakmai fejlődés lehetőségét jelenti diákjaink számára az angliai Norfolk grófságban lévő Shadwell ménesnél eltölthető egy éves szakmai gyakorlat is.

 Az iskolához kollégium is tartozik, a diákok nagyobb része bentlakásos.  A kollégium két épületből áll. Az egyikben a tanulók három ágyas szobákban vannak elhelyezve. Minden szobához külön vizesblokk is tartozik, így a diákok tökéletesen komfortosan érezhetik magukat. A másik épületben 4-6 ágyas szobákban közös zuhanyzós blokkokban lakhatnak tanulóink. A kollégiumi élet legnagyobb előnye az, hogy a tanulók jobban megismerhetik egymást, közvetlenebb kapcsolatot alakítanak ki egymással, és nevelőikkel, kis iskoláról lévén szó családias légkört hozva ezzel létre. A kollégium elsősorban nevelő szerepet lát el, a diákok itt sajátítják el azokat az alapvető erkölcsi, morális értékeket, amelyekre egész életükben szükségük lehet. Emellett természetesen a diákok elméleti felkészülését is segítik a nevelők.
 Főállású nevelőtanárok dolgoznak az intézményben, akik aktív munkájukkal, a délutáni tanulószobák vezetésén túl színes programokat, szakköröket szervezve nagyban hozzájárulnak a nevelő- oktató tevékenység sikeréhez.