Tanévnyitó 2021

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Kisalföldi ASzC Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakképző Iskola és Kollégiumban

a tanévnyitó ünnepség 2021. augusztus 31-én 17.00 órakor

kerül megrendezésre az iskolaépület mögötti füves területen.

Az ünnepségen a diákok részére az ünneplő ruházat kötelező!

A tanévnyitó után a 9. osztályok részére szülői értekezlet lesz.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Iskolavezetés

Szakmakóstoló 2021

„Több mint lovastábor!”- szakmakóstoló a Pettkóban 2021.

                                                   

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara segítségével immár harmadik éve kerül megrendezésre iskolánkban a „szakmakóstoló” elnevezésű egyhetes tábor. A rendezvény célja, hogy segítse a felső tagozatos iskolások pályaorientációját, esetünkben a gazda-lovász szakmairány megismertetését a környékben élő pályaválasztás előtt álló fiatalokkal. A tábor öt napja alatt, hétfőtől – péntekig reggel nyolc és délután négy óra között zajlottak a foglalkozások a Pettkó Szakiskola oktatóinak irányítása mellett, amelynek során a húsz fő 5-8. osztályos érdeklődő gyerek nyerhetett bepillantást a lovász szakma mindennapi teendőibe. A foglalkozások Bábolnán az iskolában és javarészben a Bábolna Ménesbirtok ölbőpusztai telepén az iskola tanistállójában zajlottak, ahol, a nyári gyakorlatukat töltő lovász tanulók mellett ismerkedhettek fiatalok a szakma fogásaival. A lovak ápolása és gondozása mellett természetesen nem hiányozhatott a programból a lovaglás és a fogathajtás kipróbálása sem. Az iskola lovak körüli teendők mellet nagy népszerűségnek örvend az ott elhelyezett több mint 100 évjárati csikóval való ismerkedés, a csikók körüli teendők figyelemmel kísérése is. A munkanapok végén, közös játékos programokkal beszélgetésekkel foglaltuk össze az aznap tanultakat, osztották meg tapasztalataikat a kisdiákok. Az idei évben újdonságképpen egy közös kirándulást is rendeztünk, ellátogattunk az Etei Lovasudvarba, ahol egy működő lovas vállalkozás mindennapjaiba nyertünk bepillantást. Hipp-hopp eltelt az öt nap, melynek végén, a tábor zárásaként a szakmakóstolón résztvevő gyerekek szüleik előtt is bemutatták frissen megszerzett tudásukat.

„Jövőre újra szakmakóstoló!”

A szakmakóstoló nagyszerű kezdeményezés, hiszen lehetőséget teremt arra, hogy az iskola bemutatkozzon a leendő tanulói számára, egy a lovász szakmát testközelből bemutató szakmai programmal, másrészt nagyon sokat jelent az is, hogy a tábor alatt az itt tanuló diákok aktív közreműködésével zajlanak a programok, melynek segítségével kicsit a „pettkós” diákéletbe is belekóstolhatnak a táborosok. Így aztán a jó hangulat és a vidámság mindig garantált nálunk! Talán ennek a közvetlenségnek is köszönhetően, rendkívül népszerű a szakmakóstoló rendezvénye, amely a Nemzeti Agrárkamara támogatásának köszönhetően az érdeklődőknek teljes ellátással ingyenes. A program sikerességét bizonyítja, hogy az elmúlt táborok résztvevői közül többen mára már az iskola tanulói, adott esetben éppen ők vezették be a szakma rejtelmeibe az idei évi táborozókat, akik közül minden bizonnyal az idén is akad majd követőjük. Az eddigi sikereken felbuzdulva terveink szerint a jövő évi szakmakóstolót tovább fejlesztjük. Az eddigi bejárós tábor helyett bentlakásos lovas szakmai táborrá fejlesztjük a rendezvényt, melynek során a kollégiumi élettel kiegészülve nyerhetnek teljes képet a lószerető kisdiákok a Pettkó Szakiskolában zajló lovas életről, valamint a gazda-lovász szakmáról.

 Hívunk, várunk minden kedves érdeklődőt 2022-ben is a Pettkóba!

Állásajánlat

Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum
Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakképző Iskola és Kollégium

a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 42 (1) alapján
pályázatot hirdet

testnevelő- matematika/bármely/ szakos oktató

munkakör betöltésére.

A munkaviszony időtartama:

határozatlan

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

2943 Bábolna, Rákóczi u. 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Testnevelés /matematika oktatása az intézmény pedagógiai programja, tantárgyfelosztása, feladatellátási terve és éves munkaterve alapján illeszkedve az adott tanév célkitűzéseihez.

Illetmény és juttatások:

Megegyezés szerint. A munkabér megállapítására a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • főiskolai vagy egyetemi végzettség
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák:

 • motiváltság
 • pontosság
 • innovatív szemlélet
 • jó emberi kapcsolatteremtő képesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • matematika szak

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata
 • fényképes szakmai önéletrajz
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021.09.01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:

2021.08.23.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak az ISKOLA címére történő megküldésével (2943 Bábolna, Rákóczi u. 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: testnevelő- matematika/bármely/ szakos oktató

vagy

A pályázat elbírálásának rendje:

A határidőt követően megküldött, valamint a pályázati feltételeknek nem megfelelő pályázat érvénytelen, melyről a pályázó értesítést kap.

A pályázat elbírálásának határideje:

2021.08.26.

Kisalföldi ASzC Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakképző Iskola és Kollégium
Cím: 2943 Bábolna, Rákóczi u. 6.
Telefon: 34/568-063
E-mail: titkarsag@pettkoiskola.edu.hu
Honlap: https://pettkoiskola.edu.hu

Nyári lovastábor 2021

Ismét lovastábor iskolánkban!

Szeretettel várunk idén is minden lovagolni vágyó gyermeket a történelmi szépségével elvarázsoló Bábolnai Ménesbirtokon!
Amennyiben a járványügyi helyzet engedi, táborunk idén is várja a lovak és a lovaglás iránt érdeklődő diákokat. A táborban a Kisalföldi ASzC Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakképző Iskola és Kollégium szaktanárai segítik a lovaglás alapjainak elsajátítását, lovaglótudásotok csiszolását.

A mellékelt dokumentumban minden információt, és a jelentkezési lapot is megtalálják.

       Pettkó lovastábor 2021

RENDKÍVÜLI FELVÉTELI ELJÁRÁS!

RENDKÍVÜLI FELVÉTELI ELJÁRÁS!

Iskolánk rendkívüli felvételi eljárást hirdet a 2021/2022. tanévben indítandó, Mezőgazdaság ágazat Gazda szakma Lovász szakmairányára.

56 tanulót tudunk felvenni a következő tanévre. 44 tanuló már felvételt nyert iskolánkba, így a rendkívüli felvételi eljárás keretében még 12 főt tudunk felvenni.

Kérjük az érdeklődőket, hogy a titkarsag@pettkoiskola.sulinet.hu e-mail címre küldött levélben, vagy a +36 34 568 063 telefonszámon keressen meg minket.

A hozzánk jelentkezett tanulók értesítő leveleit a jövő héten (április 26-val kezdődő hét) postára adjuk.

Körmendi Csaba igazgató