Állásajánlat

Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum
Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakképző Iskola és Kollégium

a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 42 (1) alapján
pályázatot hirdet

testnevelő- matematika/bármely/ szakos oktató

munkakör betöltésére.

A munkaviszony időtartama:

határozatlan

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

2943 Bábolna, Rákóczi u. 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Testnevelés /matematika oktatása az intézmény pedagógiai programja, tantárgyfelosztása, feladatellátási terve és éves munkaterve alapján illeszkedve az adott tanév célkitűzéseihez.

Illetmény és juttatások:

Megegyezés szerint. A munkabér megállapítására a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • főiskolai vagy egyetemi végzettség
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák:

 • motiváltság
 • pontosság
 • innovatív szemlélet
 • jó emberi kapcsolatteremtő képesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • matematika szak

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata
 • fényképes szakmai önéletrajz
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021.09.01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:

2021.08.23.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak az ISKOLA címére történő megküldésével (2943 Bábolna, Rákóczi u. 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: testnevelő- matematika/bármely/ szakos oktató

vagy

A pályázat elbírálásának rendje:

A határidőt követően megküldött, valamint a pályázati feltételeknek nem megfelelő pályázat érvénytelen, melyről a pályázó értesítést kap.

A pályázat elbírálásának határideje:

2021.08.26.

Kisalföldi ASzC Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakképző Iskola és Kollégium
Cím: 2943 Bábolna, Rákóczi u. 6.
Telefon: 34/568-063
E-mail: titkarsag@pettkoiskola.edu.hu
Honlap: https://pettkoiskola.edu.hu